CUNG CẤP CẦU TRỤC DẦM ĐƠN 03 TẤN X KHẨU ĐỘ 13M

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Và Thương Mại Tuấn Lâm – Đã chế...

CUNG CẤP CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 30/5 TẤN x KHẨU ĐỘ 18M

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Và Thương Mại Tuấn Lâm – Đã chế tạo...

CUNG CẤP CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 20 TẤN x KHẨU ĐỘ 7M

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Và Thương Mại Tuấn Lâm – Đã chế tạo...

CUNG CẤP CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 5 TẤN x KHẨU ĐỘ 24M

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Và Thương Mại Tuấn Lâm – Đã chế tạo...

Cung Cấp Cầu Trục Dầm Đôi 5 Tấn x Khẩu độ 30m

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Và Thương Mại Tuấn Lâm – Đã chế...

CUNG CẤP CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 02 TẤN X KHẨU ĐỘ 22M

Cầu trục dầm đôi 02 tấn được công ty Tuấn Lâm Chế tạo – Lắp...

CUNG CẤP CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 03 TẤN X KHẨU ĐỘ 9M

Cầu trục dầm đôi 03 tấn được công ty Tuấn Lâm Chế tạo – Lắp...

Cung cấp Cầu trục dầm đôi 3 tấn x Khẩu độ 20M

Công Ty Tuấn Lâm Chế tạo – Lắp đặt và Bàn giao đưa vào sử...

Thiết kế và thi công Cầu Trục Dầm Đôi 10 Tấn – KCN Đại Đồng – Bắc Ninh

Công ty Tuấn Lâm chuyên thiết kế và thi công cầu trục. Những hình ảnh...

.
.
.
.