Cầu trục dầm đơn 5 tấn được lắp đặt tại nhà máy sản xuất nhôm thanh định hình- ứng dụng cho sản xuất cửa các loại và các ngành công nghiệp khác. Cầu trục dầm đơn mang lại cho chủ đầu tư hiệu quả về đầu tư cũng như mục đích sử dụng.

.
.
.
.