Cầu trục dầm đơn 2 tấn x Lk = 12m được lắp đặt cho nhà máy sản xuất linh kiện phụ trợ cho Samsung – Hàn Quốc tại Bắc Giang. Cầu trục dầm đơn 2 tấn x Lk = 12m mang lại cho chủ đầu tư hiệu quả về chi phí đầu tư – nhanh thu hồi vốn cũng như mục đích sử dụng.

.
.
.
.