Cầu trục dầm đơn 2 tấn được lắp đặt tại nhà máy sản xuất linh kiện phụ trợ cho Samsung – Hàn Quốc. Cầu trục dầm đơn 2 tấn mang lại cho chủ đầu tư hiệu quả về đầu tư cũng như mục đích sử dụng.

.
.
.
.