CUNG CẤP CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 5 TẤN x KHẨU ĐỘ 24M

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Và Thương Mại Tuấn Lâm – Đã chế tạo...

CUNG CẤP CẦU TRỤC DẦM ĐÔI 5 TẤN x 23M

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Và Thương Mại Tuấn Lâm – Đã chế...

Cầu Trục Dầm Đôi 05 Tấn x Khẩu độ 24m – 05 Bộ Cầu trục

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Và Thương Mại Tuấn Lâm – Đã chế...

Cung Cấp Cầu Trục Dầm Đôi 05 Tấn x Khẩu độ 15m

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Và Thương Mại Tuấn Lâm – Đã chế...

Cung Cấp Cầu Trục Dầm Đôi 5 Tấn x Khẩu độ 30m

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Và Thương Mại Tuấn Lâm – Đã chế...

Thiết kế và thi công Cầu Trục Dầm Đôi 10 Tấn – KCN Đại Đồng – Bắc Ninh

Công ty Tuấn Lâm chuyên thiết kế và thi công cầu trục. Những hình ảnh...

Cung Cấp Cầu Trục Dầm Đôi 5 tấn x Khẩu độ 13m Tại Hải Dương

Cầu trục dầm đôi 5 tấn được hoạt động trên cao nhà xưởng, cầu trục...

.
.
.
.