Cầu trục dầm đơn 1 tấn x Lk = 19m được lắp đặt cho nhà máy sản xuất phụ kiện cho SamSung – Hàn Quốc tại Bắc Ninh. Cầu trục dầm đơn 1 tấn x Lk = 19m mang lại cho chủ đầu tư hiệu quả về chi phí đầu tư – nhanh thu hồi vốn – Đảm bảo mục đích sử dụng.

 

.
.
.
.