Cầu trục dầm đôi 5 tấn  được hoạt động trên cao nhà xưởng, cầu trục dùng để nâng hạ và di chuyển tải (vật liệu xây dựng) trong không gian làm việc của cầu trục, cầu trục dầm đôi 5 tấn được sử dụng Palang cáp điện dầm đôi 5 tấn của SungDo – Hàn Quốc

.
.
.
.