Cầu trục dầm đơn 1 tấn x Lk = 6m được lắp đặt cho nhà máy sửa chữa máy công trình CAT – Mỹ tại Quảng Ninh. Cầu trục dầm đơn 1 tấn x Lk = 6m mang lại cho chủ đầu tư hiệu quả về chi phí đầu tư – nhanh thu hồi vốn cũng như mục đích sử dụng.

.
.
.
.